معنی کلمه حسین قلی همدانی.. در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حسین قلی همدانی . [ ح ُ س َ ق ُ هََ م َ ] (اِخ ) درجزینی نجفی ، فقیه اصولی بود و درکربلا 1311 هَ . ق . 1893/ م . درگذشت . تألیفاتی داردکه در اعیان الشیعه ج 27 ص 109 یاد شده است . (معجم المؤلفین ) (ذریعه بنام کتابهایش ) (معجم المطبوعات ).