معنی کلمه یحیی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یحیی . [ ی َح ْ یا ] (اِخ ) ابن نعیم ثقفی ، شاعر معاصر ابی العتاهیة بود و پس از وی نیز مدتی زندگی کرد. او هجویه هایی بر ضد قاضی یحیی بن اکثم ساخت . مرگ یحیی در حدود سال 240 هَ . ق . بود. (از اعلام زرکلی ).