معنی کلمه جوانة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جوانة. [ ج َوْ وا ن َ ] (ع اِ) سرین و دبر. (منتهی الارب ). اِسْت . (ذیل اقرب الموارد از قاموس ).