معنی کلمه صالح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صالح . [ ل ِ ] (اِخ ) ابن علی الهاشمی . او از احمدبن حنبل روایت کند. (مناقب احمدبن حنبل ص 97).