معنی کلمه کارروا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کارروا. [ کارْ، رَ ] (ص مرکب ) نافع و سودمند وبکار و شایسته و سزاوار برای کار. (ناظم الاطباء).