معنی کلمه قمیع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قمیع. [ ق َ ] (ع اِ) سر کوهان . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).

تندی که بالای مهره ٔ پشت است . (منتهی الارب ).