معنی کلمه خلعلع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خلعلع. [ خ َ ل َ ل َ ] (ع اِ) کفتار ماده . (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ).