معنی کلمه فانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فانی . (اِخ ) جلال الدین . رجوع به جلال الدین دوانی شود.