معنی کلمه گارسیالرکا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گارسیالرکا. [ ل ُ ] (اِخ ) فدریکو. شاعر و مصنف درام نویس اسپانیولی متولد1899 م . در فوانتو کرو. وی بسال 1936 م . کشته شد.