معنی کلمه شوار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شوار. [ ش َ ] (ع اِمص )خوبی . (منتهی الارب ). حسن و جمال . (از اقرب الموارد). خوبی و جمال . (از ناظم الاطباء).

فربهی . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

(اِ) هیأت . (منتهی الارب ). هیأت خوب . (از اقرب الموارد).

لباس . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).

آرایش . (منتهی الارب ). زینت . (اقرب الموارد).

(ص ) مرد خوب صورت . (ناظم الاطباء).

ریح شوار؛ باد نرم . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). باد ملایم و نسیم . (ناظم الاطباء).