معنی کلمه هب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هب . [ هََ ب ب ] (اِخ ) نام ستاره ای است به زبان هندی . رجوع به ماللهند ص 197 شود.