معنی کلمه صالح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صالح . [ ل ِ ] (اِخ ) ابن عبیدبن هانی . وی از مردم قریه ٔ نوی و امام قریه ٔ حراکه است . (تهذیب تاریخ ابن عساکر ج 6 ص 376).