معنی کلمه جو پائین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جو پائین . [ ج ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بزکی بخش حومه ٔ شهرستان مشهد، دارای 191 تن سکنه .آب از رودخانه و محصول غلات و چغندر و شغل اهالی زراعت و مالداری است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).