معنی کلمه تعذیق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تعذیق . [ ت َ ] (ع مص ) بریدن شاخهای خرما. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).