معنی کلمه روسیس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
روسیس . (اِخ ) ولایتی است بین انطاکیه و طرسوس . (از معجم البلدان ).