معنی کلمه خلخال محله در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خلخال محله . [ خ َ م َ ح َل ْ ل َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان گیلجان شهرستان تنکابن با دویست تن سکنه . آب آن ازرودخانه ٔ تیردم و محصول آنجا برنج و مرکبات . شغل اهالی زراعت می باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).