معنی کلمه روسو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
روسو. [ س ُ ] (اِخ ) هانری ...نقاش فرانسوی (1844 - 1910م .). رجوع به لاروس شود.