معنی کلمه نقدی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نقدی . [ ن ُ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان دودانگه ٔ بخش هوراند شهرستان اهر. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4 ص 529).