معنی کلمه قمشه سیدیعقوب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قمشه سیدیعقوب . [ ق ُ م ِ ش َ س َی ْ ی ِ ی َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ماهیدشت پائین بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان ، واقع در 4هزارگزی شمال خاوری رباط ماهیدشت و 1000گزی شمال شوسه ٔ کرمانشاه . موقع جغرافیایی آن دشت و هوای آن سردسیری است . سکنه ٔ آن 670 تن است . آب آن از قنات ومحصول آن غلات ، حبوبات ، لبنیات ، چغندرقند و مختصر میوه جات و شغل اهالی زراعت و گله داری است . از شوسه اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).