معنی کلمه دارقشلاق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دارقشلاق . [ ق ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان مهربان بخش کبودرآهنگ شهرستان همدان در 70هزارگزی شمال باختری کبودرآهنگ و یکهزارگزی خاور راه شوسه ٔ همدان بیجار. محلی تپه ماهور، سردسیر و سکنه ٔ آن 283 تن است آب آنجا از چشمه و محصول آنجا غلات ، دیم ، لبنیات ، مختصر انگور و شغل اهالی ، زراعت ، گله داری صنایع دستی و قالی بافی است . راه مالرو دارد. تابستان اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).