معنی کلمه ثلمط در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثلمط. [ ث َ م َ ] (ع اِ) ثُلموط. لای روان و گشاده و رقیق .