معنی کلمه برزة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
برزة. [ ب ُ زَ ] (اِخ ) دهی است از غوطه ٔ دمشق . (معجم البلدان ).