معنی کلمه تعثیث در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تعثیث . [ ت َ ] (ع مص ) خوش کردن آواز را در سرود و خوش سراییدن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). ترنم در غنا. (از اقرب الموارد).