معنی کلمه روژبند در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
روژبند. [ ب َ ] (اِ مرکب ) خوشه ٔ خرما در لهجه ٔ بلوچی . (از یادداشت مؤلف ).