معنی کلمه روزیدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
روزیدن . [ دَ ] (مص ) بیرون ریختن و خارج شدن آب از ظرف یا از جایی . (از فرهنگ شعوری ).