معنی کلمه ژیرژه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژیرژه . [ ژِ ] (اِخ ) نام شهری در مصر علیا کنارنیل نزدیک شهر قدیم آبیدُس ، دارای 19900 تن سکنه .