معنی کلمه حسین آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حسین آباد. [ ح ُ س ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان جم بخش کنگان شهرستان بوشهر واقع در 64هزارگزی شمال خاور کنگان و یک هزارگزی جنوب راه عمومی کنگان به پشتکوه . ناحیه ای است واقع در جلگه ولی معتدل و مالاریایی . دارای 161 تن سکنه . فارسی زبانند. از قنات مشروب میشود. محصولات آنجا غلات ، خرما، انار. اهالی به کشاورزی ، گلیم بافی گذران میکنند. راه مالرو میباشد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).