معنی کلمه قمدود در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قمدود. [ ق ُ ] (ع ص ) درشت اندام یا سطبر. (منتهی الارب ). رجوع به قُمُدّ شود.