معنی کلمه ژاکبیت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژاکبیت . [ ک ُ ] (اِخ ) نامی است که پس ازانقلاب 1688 م . در انگلستان به طرفداران ژاک دوم و خانواده ٔ استوارت دادند.