معنی کلمه کلوید در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کلوید. [ ک َل ْ ] (اِ) دیگ آشپزی . (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس ).