معنی کلمه قمپز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قمپز. [ ق ُ پ ُ ] (اِ) در تداول ، دعوای بی دلیل . فخر و مباهات بی مورد. بالیدن نابجا. - قمپز درکردن ؛ دعاوی دروغین کردن .