معنی کلمه ثلل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثلل . [ ث ِ ل َ ] (ع اِ) ج ِ ثِلّة. گوسپندان بسیار.