معنی کلمه ثلل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثلل . [ ث ُ ل َ / ث ِ ل َ ] (ع اِ) ج ِ ثَلّة ببعض معانی . گلهای از چاه برآورده .

هلاک . رجوع به ثَلة شود.