معنی کلمه روزکی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
روزکی .[ زَ ] (اِخ ) نام محلی است . شاه طهماسب صفوی اکراد آنجا را به تنکابن گیلان انتقال داد. (از سفرنامه ٔ مازندران و استرآباد رابینو ص 23 و ترجمه ٔ آن ص 45).