معنی کلمه ثلع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثلع. [ ث َ ] (ع مص ) سرکوفتن . سرشکستن . شکستن چنانکه سر را.