معنی کلمه جهان ارغیان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جهان ارغیان . [ ج َ اَ غ ِ ] (اِخ ) دهی است از ولایت اسپراین بالای شهر سبزوار که بطراوت هوا و غزارت ماء و سرسبزی و خرمی معروف است . در فصل بهار تمامت آن جلگاه و چمن لاله و بنفشه روید و گوسپندان آنجا را اگر صبح و شام ندوشند از بسیاری شیر پستان آنها بترکد. گاه این ده را ارغیان (بحذف جهان ) گویند. (آنندراج ) (معجم البلدان ) (انجمن آرای ناصری ).