معنی کلمه جهان آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جهان آباد. [ ج َ ] (اِخ ) دهی است جزو دهستان غار بخش ری شهرستان تهران ، دارای 164 تن سکنه . آب آن از قنات و رود کن . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).