معنی کلمه ضلفع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضلفع. [ ض َ ف َ ] (اِخ ) جایگاهی است به یمن . (معجم البلدان ).