معنی کلمه بردالجندب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بردالجندب . [ ب ُ دَل ْ ج َ دَ ] (ع اِ مرکب ) دو بال ملخ . (یادداشت مؤلف از منتهی الارب ).