معنی کلمه یحیی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یحیی . [ ی َح ْ یا ] (اِخ ) ابن عیسی بن جزلة بغدادی . رجوع به ابن جزلة (ابوعلی یحیی ...) شود.