معنی کلمه دلص در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دلص . [ دَ ل َ ] (ع مص ) کهن سال و دندان ریخته گردیدن ناقه . (منتهی الارب ).

لغزیدن . (ازناظم الاطباء).