معنی کلمه طایر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طایر. [ ی ِ ] (ع اِ) رجوع به طائر شود.