معنی کلمه شهرک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شهرک . [ ش َ رَ ] (اِخ ) دهی از دهستان بالاخواف تابع تربت حیدریه است و 160 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).