معنی کلمه قلیب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلیب . [ ق ُ ل َ] (ع اِ مصغر) مصغر قلب . مهره ای است که بدان زنان مردان را بند نمایند. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).