معنی کلمه تطفیح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تطفیح . [ ت َ ] (ع مص ) پر کردن حوض . (تاج المصادر بیهقی ) . پر کردن . (زوزنی ). لبریز گردانیدن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).