معنی کلمه لاکلام در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لاکلام . [ ک َ ] (ع ص مرکب ، ق مرکب ) (از: لا به معنی نه + کلام به معنی سخن ) بدون حرف . بی سخن . بی گفتگو : به میل تمام و رغبت لاکلام اظهار فرمود. (حبیب السیر ج 3 ص 2).