معنی کلمه ذقاق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذقاق . [ ذُق ْ قا ] (ع اِ) کویچه . کوچه . ج ، اَذِقَّة.