معنی کلمه سنایا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سنایا. [ س َ ] (ع ص ) رجل سنایا؛ مرد شریف . (ناظم الاطباء).