معنی کلمه سناوند در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سناوند. [ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان حومه ٔ بخش دستجرد شهرستان قم . دارای 226 تن سکنه است . آب آن از قنات و چشمه سار. محصول آنجا غلات ، بنشن ، گردو، زردآلو و شغل اهالی زراعت است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 1).