معنی کلمه حسین کرد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حسین کرد. [ ح ُ س َ ن ِ ک ُ ] (اِخ ) ملک حسین خان فعله گری . درگذشته ٔ 1300 هَ . ق . دیوان شعر به لهجه ٔ کردی دارد. (ذریعه ج 9 ص 252). و شاید همان عالی کردستانی باشد. (ذریعه ج 9 ص 677).